Wie zijn wij‎ > ‎

Meer informatie over CoShare

Advies & Implementatie partner

Wij adviseren en implementeren nieuwe vormen van werken, waarbij eenvoudig samenwerken en informatiedelen centraal staat. We worden gedreven door de mogelijkheden die online toepassingen ons bieden.

We geloven dat online toepassingen die overal beschikbaar zijn, u op een professionele manier kunnen ondersteunen in de dagelijkse manier van samenwerken en kennisdelen.

Samen met u kijken we naar uw visie op samenwerken en informatiedelen en begeleiden we u en uw mensen deze verder te ontwikkelen. Met als doel om iedereen in uw organisatie overal eenvoudig te laten samenwerken en delen. Want daar staan we voor!

Passie

We zijn ervan overtuigd dat organisaties die gebruik maken van de kracht van online toepassingen, ook de kracht van de individuen benutten om efficiënter en effectiever met elkaar samen te werken en kennis te delen.

Vanuit deze overtuiging zijn we voortdurend op zoek naar de toegevoegde waarde van beschikbare toepassingen voor organisaties. We begeven ons daarbij op het snijvlak van mens en techniek. Hierbij staat de techniek in dienst van de mens en maakt de eindgebruiker optimaal gebruik van de mogelijkheden die hem worden geboden.

Op basis van onder andere het Google Apps platform bieden we een complete workspace met mail, agenda, chat, documentendeling en intranet tegen een uiterst scherp tarief.

Waarden

Hoe werken we bij CoShare? Dat blijkt uit onze kernwaarden die aan de basis liggen van alles wat we doen. De kernwaarden zijn van invloed op onze besluitvorming en visie en bepalen hoe wij met elkaar omgaan en met onze relaties.

We houden het eenvoudig
We houden het graag eenvoudig. In de afspraken die we met elkaar maken en de oplossingen die we onze klanten bieden.

We doen het samen
Volgens ons is samenwerken en kennisdelen een randvoorwaarde om resultaat te boeken. Het samenwerken met onze klanten is onze sleutel tot succes.

We kijken vooruit
We kijken met een nieuwsgierige blik naar de toekomst. We zoeken nieuwe kennis en indien nuttig, delen we deze met anderen. Zo zijn we altijd op zoek naar nieuwe kansen voor onze relaties en voor onszelf.

We communiceren open en eerlijk
We geloven in open en eerlijke communicatie. Dit voeren we tevens door in de rest van onze bedrijfsvoering, zodat alles transparant en inzichtelijk is.