Google Apps Implementatie

Google Apps implementaties zijn meer dan een technische wijziging. Uw medewerkers hebben de mogelijkheid om met de producten van Google op een andere manier met elkaar te gaan samenwerken. Het is van belang dat medewerkers worden meegenomen in de vernieuwde manier van werken zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van de Google functionaliteiten.

De implementatie van Google Apps binnen uw organisatie dient zonder oponthoud van de business plaats te vinden. Om ervoor te zorgen dat de implementatie vlekkeloos verloopt ondersteunen wij u graag met onze uitgebreide kennis van Google Apps implementaties.
Aanpak:

Inventarisatie
In de inventarisatie fase worden de wensen in kaart gebracht en wordt de inrichting van het Google Apps domein bepaalt. 

Technische implemenatie
Domein wordt opgezet conform gemaakte afspraken in inventarisatie fase. Gebruikers worden toegevoegd, migratie wordt gerealiseerd. 

Go Live
Google Apps wordt daadwerkelijk in gebruik genomen door de medewerkers in uw organisatie.

Beheer
Google Apps wordt in beheer genomen en eventuele nazorg vindt plaats. 

Change Management
Change Management loopt als rode draad door alle fases heen. Dit start al vanaf de inventarisatie. Het is van belang dat alle medewerkers de nieuwe werkomgeving omarmen en optimaal gebruik gaan maken van de mogelijkheden. 
In de Change Management fase zitten afhankelijk van de eisen en wensen van uw organisatie diverse communicatie uitingen, workshops, training sessies en e-learning materiaal.